گوش دادن موثر و فعال به روش انعکاس خلاصه شده

گوش دادن موثر و روش انعکاس خلاصه شده

در دو مقاله قبلی گوش دادن  موثر در مورد گوش دادن فعال و موثر به روش انعکاسی   و  مهارت گوش دادن چیست و چرا باید آن را یاد بگیریم؟ صحبت کردیم.

در این مقاله در مورد گوش دادن موثر به روش انعکاس خلاصه شده صحبت می کنیم.

گوش دادن موثر به روش انعکاس خلاصه شده اصلا به چه دردی می خورد؟

این روش زمانی مفید است که شما بخواهید شنونده یک صحبت طولانی باشید.

هدف از این روش خلاصه کردن و دادن تصویری کلی از صحبت های فرد مقابل است.

مانند صحبت های خانوادگی با فرزندان یا همسر ،صحبت های کاری مهم با افراد یا  جلسات مشاوره .

البته همان گونه که گفتیم اگر گوش دادن فعال و موثر به روش درستی صورت گیرد

می تواند یک ارتباط را متحول کند.

گوش دادن موثر

زمانی که گوینده  غرق در افکار و احساسات خود است

دراین زمان گوینده نیاز دارد که شخصی او را از حال و هوای افکارش مطلع سازد و  به صورت شفاف به او بگوید که چه موضوع و احساسی را منتقل کرده است و احساس شنونده چیست.

تصویری  کلی و یک دست به گوینده می دهد

این نوع انعکاس دادن ، فرد مقابل را به بررسی بیشتر موضوعی که بیان کرده است فرا می خواند.

او برای حل مساله خود نیاز مند یک تصویر یک دست از مساله است.

آیا گوینده آماده است؟

افراد رفتار های مختلفی از خود بروز می دهند که گاهی ممکن است در تضاد با هم باشد.

رفتار های فرد مقابل به شما می گوید که آیا او آمادگی پذیرش انعکاس صحبت هایش را دارد یا نه.

اگر او در شرایطی است که فقط دوست دارد شما بشنوید نمی تواند به انعکاس شما روی خوش نشان دهدیا اگر در این شرایط فشار جسمی یا روانی خاصی را تجربه می کند

شاید انعکاس دادن صحبت هایش نتواند برایش مفید باشد.

گوینده از  گفته هایش خسته شده است

روش انعکاس خلاصه شده به خصوص زمانی مفید است که گوینده از گفتن در مورد مساله خود احساس خستگی و ناتوانی می کند.

در چنین شرایطی ارائه یک انعکاس به صورت خلاصه شده و کوتاه می تواند ذهن او را از احسا س خستگی

به سمت  تفکر بیشتر ببرد. شخص برای رفع مساله اش نیاز مند تفکری با سبک وسیاق دیگر است.

گوش دادن موثر

مسایل مهمی که با آن روبرو هستیم، با همان ذهنیتی که آنها را ایجاد کردیم، حل شدنی نیستند.((آلبرت انیشتین))

 شنونده می بایستی اطلاعات نامربوط را دور بریزد

مطمئنا گوینده در جریان صحبت به نکاتی اشاره می کند که در حول و حوش موضوع اصلی قرار دارند و کمک خاصی به موضوع صحبت نمی کنند.

یک  شنونده فعال و موثر در حریان صحبت موارد اضافی و نامر بوط را حذف می کند تا صحبت های شنیده شده

به صورت یک پازل منظم درآید و از این طریق بتوان به تفکر منظمی پرداخت.

 

درباره نویسنده

من علی مشایخ مدرس فن بیان و مهارت های ارتباطی قصد دارم در این وبسایت مطالب کاربردی در این حوزه را با شما به اشتراک بگذارم.

مطالب مرتبط

8 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *