کتاب های رایگان

اگر از سخنرانی در جمع می ترسید و این یک ضعف برای شماست

هدیه زیر را از ما دریافت کنید

کتاب لنگرهایتان را بیندازید( راهکار های کاهش ترس از سخنرانی)

دانلود هدیه 

 

 

هدیه رایگان

 

 

 

کتاب ۵ تکنیک ساده مدیریت ترس

دانلود هدیه

 

هدیه رایگان